Wanneer u zich via het contactformulier aanmeldt, neem ik telefonisch contact met u op om te inventariseren of ik de juiste persoon ben om u te helpen. Na een intake stellen we gezamenlijk doelen op. Mocht u na het bekijken van deze website nog twijfelen of vragen hebben over mijn werkwijze of aanbod, neem gerust contact met me op.

Met een verwijsbrief van uw huisarts worden de kosten van de individuele behandeling in de meeste gevallen vergoed. De behandeling die Praktijk Element aanbiedt valt onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Behandelingen in de BGGZ verlopen via 1NP, een koepelorganisatie van professionals in de GGZ die contracten heeft met alle zorgverzekeraars.

Let op dat uw verplichte eigen risico eerst aangesproken zal worden. In 2018 is het verplichte eigen risico vastgesteld op €385, tenzij u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico.

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de BGGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten naar een andere praktijk. Check dan altijd vooraf bij uw verzekeraar of u deze behandeling bij een andere behandelaar vergoed krijgt.

Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast reken ik 15 minuten voor voorbereiding en administratie. In onderling overleg kan gekozen worden voor kortere of juist langere sessies. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen er ook andere middelen worden ingezet, zoals telefonische consulten of diagnostiek.

Bij de intake dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs: er geldt een wettelijke verplichting de identiteit te controleren om misbruik in de zorg tegen te gaan.
  • Uw verzekeringspas, ter controle of en waar u verzekerd bent.
  • Een verwijsbrief voor BGGZ van uw huisarts.

Elke psycholoog dient zich te houden aan de beroepscode. Informeer u over de beroepscode en bijbehorende klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over de hulpverlening is het belangrijk deze te bespreken. Als dat niet bevredigend is, kunt u met uw klacht terecht bij de LVVP.

Adres

v.Asch van Wijckskade 28
3512 VS Utrecht

            info@praktijkelement.nl
www.praktijkelement.nl

KVK nummer: 55823106

AGB-code hulpverlener: 94009166
BIG registratienumer: 79915351725

Telefoon:

M 06 55 62 67 44