Praktische Informatie over Praktijk Element

Wanneer u zich, via mail of telefonisch (graag een voicemail achterlaten), contact met mij opneemt dan zal ik eerst met u inventariseren of ik de juiste persoon ben om u te helpen. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en stellen we gezamenlijk doelen op.

Mocht u na het bekijken van deze website nog twijfelen of vragen hebben over mijn werkwijze of aanbod, neem gerust contact met mij op.

Met ingang van 1 januari 2022 start er een nieuw financieringssysteem, het Zorg Prestatie Model. Daarmee vervalt het onderscheid tussen basis of gespecialiseerde ggz, de basis ggz trajecten en DBC’s en wordt niet meer achteraf per behandeling of behandelingsjaar gedeclareerd. In het ZPM wordt de behandeling vanaf de start per maand of kwartaal gefactureerd. Daardoor betaalt u ook vanaf het begin van uw behandeling het eventueel openstaande eigen risico. Laat u bij aanvang goed informeren over het eigen risico bij uw zorgverzekeraar.

Met een verwijsbrief van uw huisarts worden de kosten van de individuele behandeling in de meeste gevallen vergoed. De behandeling die Praktijk Element aanbiedt valt vooralsnog onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Sinds 2021 heb ik met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, dus ook voor 2023.

Let op dat uw verplichte eigen risico eerst aangesproken zal worden. In 2023 is het verplichte eigen risico vastgesteld op €385, tenzij u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico.

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de BGGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten naar een andere praktijk. Check dan altijd vooraf bij uw verzekeraar of u deze behandeling bij een andere behandelaar vergoed krijgt.

Een consult duurt standaard 45 of 60 minuten. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen er ook andere middelen worden ingezet, zoals telefonische consulten/beeldbellen of diagnostiek.

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)
Het tarief bij Praktijk Element voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 90 euro, te weten 63% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

Elke psycholoog dient zich te houden aan de beroepscode. Informeer u over de beroepscode en bijbehorende klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over de hulpverlening is het belangrijk deze te bespreken. Als dat niet bevredigend is, kunt u met uw klacht terecht bij de LVVP, www.lvvp.info.

Praktijk Element hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u niet op een afspraak komt, u niet voor deze afspraak hoeft te betalen.

Praktijk Element heeft maatregelen getroffen waardoor verzekerd wordt dat bij een plotselinge, onvoorziene tijdelijke of blijvende absentie een vakgenoot de professionele werkzaamheden overneemt of afrondt.