Wanneer u zich, via mail of telefonisch (graag een voicemail achterlaten), contact met mij opneemt dan zal ik eerst met u inventariseren of ik de juiste persoon ben om u te helpen. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en stellen we gezamenlijk doelen op. Mocht u na het bekijken van deze website nog twijfelen of vragen hebben over mijn werkwijze of aanbod, neem gerust contact met mij op.

Met een verwijsbrief van uw huisarts worden de kosten van de individuele behandeling in de meeste gevallen vergoed. De behandeling die Praktijk Element aanbiedt valt onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Het aantal vergoede sessies is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten. Sinds 2021 heb ik met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Let op dat uw verplichte eigen risico eerst aangesproken zal worden. In 2021 is het verplichte eigen risico vastgesteld op €385, tenzij u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico.

Heeft u dit kalenderjaar al behandeling in de BGGZ ontvangen? Verzekeraars vergoeden niet altijd zorg van overstappende cliënten naar een andere praktijk. Check dan altijd vooraf bij uw verzekeraar of u deze behandeling bij een andere behandelaar vergoed krijgt.

Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast reken ik 15 minuten voor voorbereiding en administratie. In onderling overleg kan gekozen worden voor kortere of juist langere sessies. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen er ook andere middelen worden ingezet, zoals telefonische consulten/beeldbellen of diagnostiek.

Wanneer mensen beslissen om zelf te betalen (of overig product niet verzekerden) is het tarief 80 euro per consult. 

Elke psycholoog dient zich te houden aan de beroepscode. Informeer u over de beroepscode en bijbehorende klachtenregeling. Indien u een klacht heeft over de hulpverlening is het belangrijk deze te bespreken. Als dat niet bevredigend is, kunt u met uw klacht terecht bij de LVVP.

Adres

v.Asch van Wijckskade 28
3512 VS Utrecht

            info@praktijkelement.nl
www.praktijkelement.nl

KVK nummer: 55823106

AGB-code hulpverlener: 94009166
BIG registratienumer: 79915351725

Telefoon:

M 06 55 62 67 44